CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 10/05, tại Thành Phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Dũng – Đại diện Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Yên; đồng chí Nguyễn Văn Tặng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Đại biểu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có đồng chí Trần Lý - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Đức Phú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty và các đồng chí Phó TGĐ, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, UV Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Hội nghị đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí Trần Lý - Tổng giám đốc Công ty và đồng chí Tạ Hoàng Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty; bầu Thư ký Hội nghị gồm 2 đồng chí.

Các đại biểu đã được nghe toàn văn báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh & đầu tư xây dựng năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Công ty với kết quả như sau:

Thực hiện năm 2018: Sản lượng điện sản xuất: 664,94 triệu kWh; Tổng doanh thu: 918.865 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt: 521.115 triệu đồng;

Kế hoạch năm 2019: Sản lượng điện phát: 557 triệu kWh; Tổng doanh thu: 658.110 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 205.110 triệu đồng.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo của BCH Công đoàn Công ty; Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động cấp phòng, ban trực thuộc Công ty và các đề xuất, kiến nghị của NLĐ.

Tại Hội nghị các đơn vị và phòng chức năng Công ty đã trình bày các báo cáo  tham luận, trong đó nêu ra được các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2019 mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, tình hình thủy văn không thuận lợi.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty trong năm 2018. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh: Năm 2019 còn nhiều khó khăn, biến động thời tiết khó lường nên Công ty cần chủ động hơn, linh hoạt hơn, cần cố gắng và quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của năm 2019.

Hội nghị đã tiến hành bầu Đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ với Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019-2020, thống nhất thông qua Thỏa ước Lao động tập thể của Công ty giai đoạn 2019-2021 với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Kết thúc Hội nghị, Tổng giám đốc Công ty đã kêu gọi toàn thể CB-NLĐ trong Công ty chung sức, đoàn kết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ và nhiệt tình tham gia phong trào thi đua Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 do Công ty và Công đoàn phát động trong Hội nghị, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 vì lợi ích và sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Qua một buổi làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Tạ Hoàng Nam – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo Công đoàn

Đồng chí Trần Lý - Tổng giám đốc Công ty trả lời các đề xuất, kiến nghị của NLĐ

Đồng chí Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Huỳnh Dũng - Đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên phát biểu chỉ đạo

Nguồn tin: sbh.vn


  • sbh.vn