Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Điểm sáng trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Điểm sáng trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã triển khai một cách toàn diện và có hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó trở thành điểm sáng và vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của UBND Tỉnh Phú Yên và Công an Tỉnh Phú Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ luôn xác định công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, việc giữ gìn an ninh trật tự trong toàn công ty nói riêng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bởi nội dung này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty.

Vì vậy, Công ty thường xuyên tổ chức quán triệt, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hàng năm, Ban lãnh đạo Công ty đều ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai đăng ký phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động đăng ký thi đua xây dựng đơn vị an toàn về an ninh trật tự.

Công đoàn cơ sở tổ chức công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật sâu rộng trong đoàn viên, người lao động. Nhờ đó, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đơn vị những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức pháp luật của đoàn viên, người lao động từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, các tổ chức quần chúng tự quản bảo vệ an ninh trật tự luôn được Công ty quan tâm thực hiện.

Hiện tại Công ty đang duy trì hoạt động các tổ tự quản về an ninh trật tự đồng thời duy trì 1 đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, các lực lượng bảo vệ chuyên trách cũng được chú trọng. Hằng tháng và vào các dịp Lễ, Tết, lực lượng bảo vệ công ty thường xuyên phối hợp với Công an các cấp tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Lễ nghiệm thu và bàn giao nhà cho hộ ông Lê Hùng Vương công an viên (thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa)

Đặc biệt, theo đề xuất của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Phú Yên, Công ty đã hỗ trợ 2 ngôi nhà vừa được xây dựng, sửa chữa cho hai gia đình là công an viên đang sống trong ngôi nhà bị hư hỏng. Trong đó, ông Lê Hùng Vương (thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa) được giúp 40 triệu đồng và ông Kpá Y Nia (thôn Ma Đao, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa) được giúp 20 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Phú Yên đã đến thăm biểu dương các thành tích đạt được của Công ty và tặng quà cho tập thể CB-NLĐ Công ty

Ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu cảm ơn.

Với những thành tích trên, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Phú Yên đã đến thăm biểu dương các thành tích đạt được của Công ty và tặng quà cho tập thể CB-NLĐ trong Công ty nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai đơn vị trong thời gian tới./.

Nguồn tin: Nguyễn Hữu Quang Duy (sbh.vn)


  • sbh.vn