Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ Lắp đặt thêm các trạm cảnh báo xả lũ từ xa

Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ đã lắp đặt thêm 7 trạm cảnh báo xả lũ từ xa tại 6 xã sau hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.

Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ đã lắp đặt thêm 7 trạm cảnh báo xả lũ từ xa tại 6 xã sau hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. Nhà máy đang tiếp tục lắp thêm 4 trạm cảnh báo, dự kiến tới tháng 8 sẽ hoàn thành.

Sở Công thương cũng đã có công văn yêu cầu các nhà máy thủy điện Sông Hinh, Krông H’Năng sử dụng hệ thống còi rú cảnh báo trong mùa lũ để cảnh báo cho người dân hạ du khi vận hành xả nước phát điện trong mùa khô.

Riêng nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ còn phải phối hợp với UBND huyện Sơn Hòa xác định mực nước, tính toán lưu lượng tương ứng với mức độ nguy hiểm cho hạ du để thông báo hiệu lệnh còi trước mỗi lần chạy máy phát điện...