Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2019

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2019

Để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) năm 2019 với chủ đề ‘‘Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Công ty đã xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm cải thiện điều kiện lao động, kỹ năng đánh giá và biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Cụ thể: Công ty phối hợp cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Phú Yên thực hiện tuyên truyền, huấn luyện về công tác ATVSLĐ-PCCN cho cán bộ, người lao động; Bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; Thực hành thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật, sơ cấp cứu, chữa cháy; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, người lao động; Treo băng rôn, khẩu hiệu, phát động các phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy trình, quy định, các biện pháp đảm bảo an toàn nơi làm việc,...

Công ty luôn đặc biệt chú trọng quan tâm, xem công tác ATVSLĐ-PCCN là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, một trong những nội dung hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty, chính sự quan tâm và chủ động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, nên nhiều năm liền Công ty đã được các cấp Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát đện 2,…tặng bằng khen về công tác ATVSLĐ-PCCN.

Sau đây là một số hình ảnh các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên hướng dẫn công tác ATVSLĐ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Phú Yên hướng dẫn công tác PCCC

Huấn luyện ATVSLĐ-PCCN cho cán bộ, người lao động khối trực tiếp sản xuất

Băng rôn hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Tổng công ty Phát điện 2 tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác ATVSLĐ-PCCN

Nguồn tin: sbh.vn


  • sbh.vn