Hoàn thành xuất sắc công tác sửa chữa lớn năm 2019

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ luôn thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa. Điều này thể hiện thông qua việc suất sự cố của Nhà máy luôn bằng không trong 5 năm liền (từ năm 2014 đến nay) và đã được cấp trên biểu dương, khen tặng. Đó là sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành và sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể CB-NLĐ trong Công ty.

           Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm trước, ngay từ khi lập kế hoạch SXKD năm 2019, Công ty đã tổ chức thực hiện công tác khảo sát chi tiết từng hệ thống thiết bị, kiểm tra lập phương án kỹ thuật sửa chữa chi tiết từng hạng mục trong năm 2019 như: Đại tu Tổ máy H2; đại tu thiết bị cơ, điện tại Cửa nhận nước số 1 và số 2; kiểm tu, bảo dưỡng Tổ máy H1, Trạm phân phối 220kV và các thiết bị liên quan.

          Thực hiện theo lịch sửa chữa do EVN phê duyệt và sự thống nhất của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, tăng cường công tác quản lý, nâng cao ý thức kỷ luật, phối hợp thực hiện hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 đã được phê duyệt. Dựa trên năng lực và khối lượng công việc, Phòng Kỹ thuật và Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật đã triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, từ việc lập kế hoạch, biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp thực hiện cho từng hạng mục chi tiết, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế và nhân lực sửa chữa để đạt hiệu quả cao.

          Theo kế hoạch, Công ty đã thực hiện công tác sữa chữa theo hai đợt:

          Đợt 1: Từ ngày 04/07/2019 đến 18/07/2019, thực hiện kiểm tu tổ máy H1, đại tu Cửa nhận nước số 1, kiểm tu Trạm phân phối 220kV (đợt 1) và các hệ thống thiết bị liên quan.  

          Đợt 2: Từ ngày 20/07/2019 đến 21/08/2019, thực hiện đại tu Tổ máy H2, đại tu Cửa nhận nước số 2, kiểm tu Trạm phân phối 220kV (đợt 2) và các hệ thống thiết bị liên quan.

          Với đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật đã có nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn và tay nghề cao cộng với sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận nên Công ty đã hoàn thành công tác sữa chữa lớn năm 2019 vượt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, đợt sửa chữa đầu tiên, Công ty đã vượt 05 ngày so với kế hoạch và đợt sửa chữa thứ hai đã vượt tiến độ 04 ngày theo kế hoạch đã được phê duyệt.

          Sau khi kết thúc mỗi đợt sửa chữa, các tổ máy và các hệ thống thiết bị hoạt động tin cậy, ổn định, vận hành an toàn, các thông số kỹ thuật đạt yêu cầu và chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ, đáp ứng điều kiện lên máy dừng máy trong vận hành Thị trường điện.

          Song song với công tác sửa chữa lớn hàng năm thì Công ty luôn luôn thực hiện tốt công tác sửa chữa thường xuyên. Thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các hệ thống thiết bị nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các lỗi của thiết bị, đảm bảo độ sẵn sàng của các tổ máy để tận dung tối đa lượng nước về hồ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác phát điện./.

Hình ảnh sửa chữa các hệ thống thiết bị năm 2019

Nguồn tin: sbh.vn


  • sbh.vn