Hoàn thành xuất sắc công tác sửa chữa lớn năm 2020

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ luôn thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, vận hành và sửa chữa. Điều này được chứng minh thông qua việc Công ty không để xảy ra sự cố chủ quan trong quá trình vận hành các tổ máy và các hệ thống thiết bị trong nhiều năm liền (từ năm 2014 đến nay) và đã được cấp trên biểu dương, khen tặng. Để đạt được thành tích như vậy, là nhờ sự quyết liệt của Ban Lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể CB-NLĐ trong Công ty.

Kiểm tra hệ thống rơle bảo vệ Tổ máy H1

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm trước, ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty đã tổ chức thực hiện công tác khảo sát chi tiết từng hệ thống thiết bị, kiểm tra lập phương án kỹ thuật sửa chữa chi tiết từng hạng mục trong năm 2020 như: Đại tu Tổ máy H1; trung tu Đập tràn; kiểm tu, bảo dưỡng Tổ máy H2, Trạm phân phối 220kV, Cửa nhận nước và các thiết bị liên quan.

Thực hiện theo lịch sửa chữa do EVN phê duyệt và sự thống nhất của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, tăng cường công tác quản lý, nâng cao ý thức kỷ luật, phối hợp thực hiện hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 đã được phê duyệt. Dựa trên năng lực và khối lượng công việc, Phòng Kỹ thuật và Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật đã triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, từ việc lập kế hoạch, biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp thực hiện cho từng hạng mục chi tiết, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế và nhân lực sửa chữa để đạt hiệu quả cao.

Thực hiện bảo dưỡng Máy cắt đầu cực Máy phát

Theo kế hoạch, Công ty đã thực hiện công tác sữa chữa theo hai đợt: Đợt 1: Từ ngày 15/6/2020 đến 26/6/2020, thực hiện kiểm tu bảo dưỡng tổ máy H2, Cửa nhận nước, Trạm phân phối 220kV và các hệ thống thiết bị liên quan;  Đợt 2: Từ ngày 12/7/2020 đến 15/8/2020, thực hiện đại tu Tổ máy H1và các hệ thống thiết bị liên quan.

Với đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật đã có nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn và tay nghề cao cộng với sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, các tổ, các nhóm công tác nên Công ty đã hoàn thành công tác sữa chữa lớn năm 2020 vượt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, qua mỗi đợt sửa chữa, Công ty đều vượt tiến độ 02 ngày so với kế hoạch đã được phê duyệt.

Lực lượng sửa chữa thực hiện thay gioang đồng cánh hướng Tổ máy H1

Sau khi kết thúc mỗi đợt sửa chữa, các bộ phận liên quan tổ chức họp để tổng kết, rút kinh nghiệm. Các tổ máy và các hệ thống thiết bị sau sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động tin cậy, ổn định, vận hành an toàn, đảm bảo các thông số kỹ thuật đạt yêu cầu, chất lượng, phát huy hết hiệu suất của các Tổ máy theo thiết kế, đáp ứng tốt yêu cầu huy động của các Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và đáp ứng điều kiện lên máy dừng máy trong vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh.

Thực hiện căn chỉnh bạc ổ hướng Tuabin Tổ máy H1

Song song với công tác sửa chữa lớn hàng năm, Công ty còn luôn thực hiện tốt công tác sửa chữa thường xuyên các hệ thống thiết bị công trình. Công ty đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của các hệ thống thiết bị nhằm sớm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các lỗi của thiết bị; đảm bảo độ tin cậy, tính sẵn sàng của các tổ máy để tận dụng tối đa lượng nước về hồ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác phát điện./.


  • Hồng Thanh